Lipšic . . . . táraj posadnutý mocou . . . .

1. júla 2013, Jana Teleki, Nezaradené

Roky sledujem vyjadrenia pána Lipšica, roky nechápavo krútim hlavou, nad jeho výlevmi z brífingov, ale k jeho vyjadreniam v predchádzajúcich niekoľkých týždňov nedá sa nevyjadriť.

Lipšic: Vždy som tvrdil, že je dôležité, aby politik mal aj svoju profesiu, v ktorej je dobrý, ktorá ho baví, vždy som tvrdil, že je dôležité, mať svoju profesiu, ktorá ho vie uživiť, robí ho to v politike nezávislejším, slobodnejším…. nebojuje upäto – pretože vie, že v politike nie je závislý …..  

Teoreticky vyjadrenie pána Lipšica chápem, nechápem však ako sa môže uplatniť v advokácii právnik, ktorý vzhľadom na rozhodnutia vydané v čase, keď bol ministerom spravodlivosti mal evidentne problém zvládnuť výklad základov trestného práva.  Jednoducho pán Lipšic, exceluje iba pred kamerami.    

V tejto súvislosti som si spomenula na príhodu s pánom Lipšicom, kde podľa uznávaných odborníkov na trestné právo prejavil sa ako ……

V roku 2003 som  pána Lipšica, vtedy ministra spravodlivosti  na osobnom stretnutí upozornila  na závažné porušovanie ľudských práv zakotvených v Európskom  dohovore o ľudských právach,  konkrétne, že na súdoch  Trenčianskeho kraja , sú v právoplatne ukončených trestných veciach vedené nové konania a na dezinterpretáciu    § 11, ktorý rieši neprípustnosť trestného konania .

Keď mi o niekoľko dní slečna Andrejuvová, z kancelárie pána Lipšica  oznámila, že môj podnet  pán Lipšic odstúpil na odbor milostí, čo bolo nepochopiteľné, požiadala som istého novinára , pôsobiaceho v spravodajstve, aby vyžiadal  od ministerstva spravodlivosti  stanovisko ku konaniu, respektíve  vyjadrenie na otázku   „Prečo je vedené v právoplatne ukončenej trestnej veci , nové konanie, ak ďalšiemu konaniu bráni § 11 odst. f, h.“

Podľa  MS ,  nie sú splnené všetky  odstavce  paragrafu 11, a preto  je konanie zákonné …… / §11 má osem písmen ! /

Pre neznalých trestného práva:  V §11 trestného poriadku je zakotvené kedy voči  páchateľovi trestného  činu nie je možné viesť trestné konanie ,čiže je  nemysliteľné, aby  sa na jednu osobu  vzťahovalo všetkých osem písmen.

V ľudskej reči, podľa ministerstva, aby sa na mňa vzťahoval § 11 mala som byť  mŕtva, nesvojprávna, nezletilá, poslankyňa národnej rady, prípadne sudkyňa, ….. súbežne. 

 

§ 11 – Neprípustnosť trestného konania

(1) Trestné stíhanie nemožno začať, a ak bolo už začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené,

a – ak je trestné stíhanie premlčané,

b – ak ide o osobu ktorá je vyňatá z právomoci orgánov činných v trestnom konaní (§ 10), alebo o osobu, na stíhanie ktorej podľa zákona je potrebný súhlas, ak taký súhlas nebol oprávneným orgánom daný,

c – ak ide o osobu, ktorá pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedná,

d – proti tomu, kto zomrel,

e – proti tomu, proti komu sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudkom súdu, alebo bolo právoplatne zastavené, ak rozhodnutie nebolo v predpísanom konaní zrušené,

f – proti tomu, proti komu sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozhodnutím iného orgánu na stíhanie trestných činov oprávneného, ak rozhodnutie nebolo v predpísanom konaní zrušené.

g – ak je trestné stíhanie podmienené súhlasom poškodeného a súhlas nebol daný alebo bol vzatý späť (§ 163a), alebo  /

h – ak tak ustanovuje vyhlásená medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Ministerstvo spravodlivosti môj podnet vybavilo, s tým, že konanie je zákonné a rozhodne „ nezávislý súd „ , samozrejme § 11 odst. 1 sa na mňa nevzťahuje. 

 

 

Lipšic: teraz sa idú zlomiť všetky princípy právneho štátu.

Princípy právneho štátu sú zlomené od nástupu Lipšica na post ministra spravodlivosti. Brutálne porušovanie základných ľudských a ústavných práv občanov v súdnom konaní, trestné  konania, ktoré nemali oporu v zákone , a likvidácia politických oponentov zložkami silových rezortov …..

Lipšic  avizuje  návrat päťdesiatych rokov ….tie sa nemusia vracať …. systém ničenia politických oponentov  spôsobom – ekonomicky ,  psychicky, fyzicky  funguje nepretržite  – zmenil sa iba názov štátnych orgánov, ktoré ich realizujú . Hodnoty právneho štátu boli systematicky devastované od prijatia Ústavy SR.

Slovenská republika nebola od svojho vzniku právnym  štátom, dokonca ani po nástupe vlády  Mikuláša Dzurindu, kedy nám to médiá   intenzívne podsúvali .

Kráľ brífingov – Lipšic, využije každú príležitosť na vlastnú seba prezentáciu, napriek ambíciám jeho strana nemá potenciál vyhrať voľby a riziko, že Lipšic sa stane skutočným lídrom opozície je minimálne. Pre pána Lipšica je občan iba výťahom do parlamentu, zabudol však na jednu vec a to skutočnosť, že občan oveľa citlivejšie vníma jeho desaťročné pôsobenie v politike.

P S : …. našťastie počet poslancov v parlamente sa odvíja od výsledkov volieb a nie prieskumov zaplatených stranami, ktoré ich objednali, pretože Slovensko potrebuje slušného lídra.