Vážený pán Čentéš,

10. júna 2013, Jana Teleki, Nezaradené

…. v úvode rozhovoru pre časopis Týždeň ste hrdo konštatoval, že ste nebol trestne ani disciplinárne stíhaný. Kým Odbor kontroly GP SR, ktorého súčasťou je Vaša manželka bude trestné oznámenia riešiť v zmysle zákona o prokuratúre, a nie trestného zákona, žiadny sudca ani prokurátor  odsúdený za trestnú činnosť spáchanú,  v ramci výkonu funkcie potrestaný nebude.

…patrím k ľuďom, ktorým nie je ľahostajné ako sa vyvíja justícia a   nemusím sa zúčastniť premiéry filmu o Heliodorovi Pikovi, aby som si uvedomila, čo znamemená justícia v spoločnosti

… Za oveľa podstatnejšie považujem pravdivo informovať o sofistikovanej trestnej činnosti príslušníkov justície a  politických kauzách súčasnosti.

Kruté príbehy predovšetkým  z päťdesiatych rokokov , či obdobia normalizácie som poznala z kníh a ani v tom najhoršom sne, by ma nenapadlo, akým spôsobom budem trinásť rokov kriminalizovaná brachiálnymi zložkami SR, po nástupe prvej Dzurindovej vlády.

Ako dokážu ľudia s právnickým vzdelaním beztrestne kriminalizovať, zničiť, ponížiť, ktoré ste Vy videl vo filme,  som bezprostredne pocítila niekoľko krát v roku 2008, keď o mojom trestnom oznámení rozhodovala Vaša manželka JUDr. Lucia Čentéšová.

Prvý krát, keď moje „trestné oznámenie“ po prijatí premenovala „na podnet“ a riešila v zmysle zákona o prokuratúre.

Pán Čentéš predpokladám, že Vaša manželka  pozná postup po prijatí trestného oznámenia, ktorý hovorí, že konanie prokurátora po prijatí trestného oznámenia upravuje § 196 odst. 1, 2. Trestného poriadku  a keďže trestného konania sa mali dopustiť sudcovia a prokurátori mala postupovať podľa § 196 ods. 1, čiže mala bez meškania upovedomiť Úrad špeciálnej prokuratúry o podanom trestnom oznámení, nakoľko sa týkal  pôsobnosti špeciálneho súdu. Trestné oznámenie sa v súlade s trestným poriadkom vybavuje  začatím trestného stíhania alebo odmietnutím.
Prokurátor alebo policajt o podanom trestnom oznámení rozhodujú uznesením, voči ktorému je prípustná sťažnosť. Vaša manželka ma eleganciou vlastnou taláru zbavila možnosti opravného prostriedku.

Druhý krát som bohorovnovnosť Vašej manželky pocítila, keď mi opatrením oznámila, že voči mne neboli vedené dve trestné konania pod spis. značkami ČVS: OÚV 345/PB – 98 a ČVS:OÚV 146/PB -2000, ale jedno trestné konanie pod spisovou značkou Pv.389/99 .. Pán Čentéš, Vaša manželka pozná vyhlášku MS SR o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní, teda vie, že každý vyšetrovací spis je označený spisovou značkou, ktorá obsahuje
skratku začiatočných písmen slov „ číslo vyšetrovacieho spisu“/ „ČVS“/.

To najlepšie nakoniec. Každý prokurátor, ktorý od roku 2000 v spomínanej veci konal v istej časti musel sa „dopustiť“ nepresnosti, aby rozhodnutie, bolo v súlade so zákonom. Vaša manželka v dvanástich odsekoch odôvodnila svoje rozhodnutie klamstvami.

Aká je hodnota ľudského života ?

Pochopila som, keď mi  Vaša manželka napísala , že  vyšetrovateľ v prvom konaní nevydal uznesenie o zrušení  obvinenia, ale postúpil trestnú vec prípisom , a ako prvé je zaevidované moje podanie zo dňa 23.2.2008, hoci mala pred sebou uznesenie vyšetrovateľa a desiatky mojich podnetov.

Kam dokáže zájsť zvrhlosť Vašej manželky som pochopila z telefonického rozhovoru v januári 2009.

Pán Čentéš, prepokladám, že Vám nemusím vysvetľovať, že „opatrením“ sa upravuje stav konania, …. a že trestné oznámenie sa vybavuje odmietnutím alebo začatím konania ……

….. z občana debila ….

Teleki: Pani doktorka neviem vydedukovať, či listina, ktorú ste poslali, či to je uznesenie, prípis, alebo čo to je …

JUDr. Čentéšová: To neni , to je opatrenie …..  /

Teleki: To je opatrenie ?

JUDr. Čentéšová: To je vybavované v zmysle zákona o prokuratúre ako podnet, podnety sa vybavujú tak, že nemá formu rozhodnutia ….

Teleki: A  proti Vášmu  opatreniu môžem dať sťažnosť?

JUDr. Čentéšová: Všetky Vaše podnety boli vybavované v zmysle zákona o prokuratúre, ktoré ste podávali .

Teleki: Takže proti tomuto ani sťažnosť nemôžem dať?

JUDr. Čentéšová: Môžte podať opakovaný podnet. –

Vážený pán Čentéš,  rozhodnutie Vašej manželky som rozdýchala s nitrákom pod jazykom, psychiatrii som sa vyhla vďaka tomu, že som si na stôl rozložila všetky rozhodnutia, o ktorých  počestná prokurátorka tvrdila , že neboli …. na stôl som vedľa seba položila dva trestné spisy a opakovala, že jedna plus jedna sú dve.

Sny ľudí sú rôzne, vy snívate o poste generálneho prokurátora a väčšina občanov,  sníva o zavedení trestnej a funkčnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov za rozhodnutia  , nakoľko to je jediný spôsob, ktorým je možné vrátiť vážnosť slovenskej  justícii a občanovi vieru v právny štát.